Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De gegevensuitwisseling die via het WVP Waterveiligheidsportaal verloopt tussen de stakeholders in het Waterveiligheidsdomein volgen de Aquo standaard. Daar waar deze ontoereikend is, worden ontbrekende elementen of wijzigingen middels een RfC Request For Change (RFC) ingediend. Deze volgen verder het reguliere wijzigingsproces.

Het betreffen model onderdelen, uitwisselformaten (XML, GML, CSV) en schemadefinities (voor validaties) in de vorm van XSD. Zie verder de Aquo website.