Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De structuur en inhoud van het programma-bestand is vastgesteld in het uitwisselformaat. . Dit uitwisselformaat is te vinden op de Aquo-site: www.aquo.nl/index.php/Naslagwerken en heet 'Specificatie Rapport Specificaties IMWA en & IM Metingen shape Shape en csv CSV encoding'.
Aangezien HWBP heeft aangegeven dat de programma's op het moment nog aangemaakt zullen worden in Excel wordt hier beschreven hoe het bestand in Excel eruit moet komen te zien. Waarbij onderscheid is gemaakt tussen de prioriteringslijst en het definitieve programma.

...