Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De projecten die in het definitieve programma van HWBP zijn opgenomen worden in kaart weergegeven in het Landelijk Veiligheidsbeeld onder het tabblad Versterking.


Het programma

Jaarlijks wordt er een nieuw definitief programma voor een periode van zes jaar vastgesteld. In het Landelijk Veiligheidsbeeld wordt het laatst vastgestelde programma weergegeven.

Image RemovedImage Added


Status fasering projecten binnen programma

In de kaart kunnen alle projecten binnen deze zes jaar worden getoond of er kan een selectie worden gemaakt op de projecten voor een specifiek jaar.

Door links bovenaan een jaar te selecteren wordt door middel van kleur zichtbaar in welke fase de projecten zich bevinden in dat jaar.

Image RemovedImage Added


Detailgegevens project

Door op een project te klikken wordt deze geselecteerd en worden detailgegevens getoond in de rechterkolom.


Fasering projecten binnen het programma

Als in de rechterkolom het overzicht van alle projecten wordt getoond, dus niet de details van een project, dan kan een overzicht van het landelijke definitieve programma inclusief fasering worden getoond door de rechterkolom uit te klappen met behulp van het pijltje.

Image RemovedImage Added