Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bovenaan het scherm kan worden aangegeven op wel dijktraject het project gaat plaatsvinden. Het traject-id is conform de trajectcodering in het NBPW.
Hier kan de keringbeheerder de algemene projectgegevens invoeren. Bij de Contactgegevens zijn de velden Naam, E-mail en Telefoonnr verplicht. En de projectnaam is verplicht.
Verder kan de keringbeheerder de gewenste planning en de kostenraming per fase van het project opgeven. Dit is optioneel. En er kan een opmerking worden toegevoegd.
Naast de algemene projectgegevens moet ook worden aangegeven waar het project gaat plaatsvinden. Dit gebeurt door het toevoegen van het projectareaal.
Het projectareaal bestaat uit de geometrie van het project. Dit kunnen dijkvakken zijn en/of kunstwerken. Het aanleveren van het projectareaal is verplicht.
Omdat de dijkvakken als lijn moeten worden aangeleverd en de kunstwerken als punt, zijn dit 2 aparte files. (Het formaat shapefile kan maar 1 geometriesoort bevatten).
Voor meer informatie over de specificaties van de aan te leveren shape-files zie: https://www.aquo.nl/index.php/Naslagwerken. Zoek op 'Template-en-Voorbeeld-HWBP-projectareaal'.
Op deze locatie is een zip-file te downloaden met een beschrijving van de aan te leveren shapefiles, een template-shapefile en een voorbeeldbestand. het opvoeren van het areaal zijn templates en voorbeeldbestanden.
De beschrijving van het uitwisselformaat waaraan de shapefiles moeten voldoen is terug te vinden onder : https://www.aquo.nl/index.php/Naslagwerken. rapport-specificaties-imwa-en-im-metingen-shape-en-csv-encoding.pdf

...