Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. De FL_BEGIN datum moet altijd voor de FH_BEGIN datum liggen.
  2. Indien FL_EINDE een datum bevat dan moet de FH_EINDE met dezelfde datum gevuld zijn.
  3. Indien FH_EINDE een datum bevat en de FH_EINDE leeg is dan moet er een nieuwe versie (record) van het object aanwezig zijn met een FH_BEGIN die gelijk is aan de FH_EINDE van de oude versie.
  4. De kolom NORM_OG moet altijd gevuld zijn

...

Verder naar Presentatie en gebruik van NBPW binnen en buiten WVP