Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Versie 2.7.4 (18-02-2021)

 • Update aanroep PDOK kaartservice.

Versie 2.7.3 (04-02-2020)

 • Gedeeltelijke caching op tabblad Overzicht geïmplementeerd voor performanceprobleem kaartlagen.

Versie 2.7.2 (10-12-2019)

 • Update van NGR URLs NBPW en HWBP op landingspagina.


Versie 2.7.1 (19-11-2019)


 • Nieuwe functionaliteit: Goed of afkeuring kenbaar maken in track & trace actuele projectinformatie.
 • Update stappenwizard, deze schaalt nu mee met de schermgrootte.
 • Diverse lay-out problemen Internet Explorer opgelost.
 • Landelijk Veiligheidsbeeld: tekstuele wijzigingen tabblad Normering.
 • Tekstuele wijziging scherm voortgang subsidieproces.
 • Tekstuele wijziging voorfinanciering projecten.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt nu correct weergegeven op het tabblad Beoordeling.
 • Upgrade GeoServer.

Versie 2.7.0 (16-10-2019) • Nieuwe functionaliteit: Landelijk Veiligheidsbeeld tabbladen Overzicht en Voortgangsindicatoren.
 • Nieuwe functionaliteit: Verhaal van de dijk.
 • Nieuwe functionaliteit: ILT rapportage download op tabblad Beoordeling.
 • Nieuwe functionaliteit: Dataset "Toets- en veiligheidsoordelen primaire waterkeringen" (beschikbaar op NGR).
 • Nieuwe functionaliteit: Dataset "Areaal versterkingsopgave hoogwaterbeschermingsprogramma" (beschikbaar op NGR).
 • Nieuwe functionaliteit: REST API "Actuele projectinformatie hoogwaterbeschermingsprogramma" (beschikbaar op data.overheid.nl).
 • Landelijk Veiligheidsbeeld: Slider op tabblad Overzicht begint nu bij het huidige jaar.
 • Fout: "<unknown>" gebruiker in logfile herstelt.
 • Diverse correcties lay-out.
 • Diverse tekstuele wijzigingen.
 • Upgrade libraries.


Versie 2.6.0 (01-07-2019)

 • Nieuwe functionaliteit voor het aanvragen van subsidie voor een project toegevoegd.
 • Nieuwe functionaliteit voor het splitsen en samenvoegen van projecten.
 • Nieuwe gebruikersrollen toegevoegd: "Keringbeheerder subsidieaanvrager" en "HWBP subsidiebehandelaar".
 • Systeemfout bij downloaden beoordelingsgegevens ILT opgelost.
 • Landelijk Veiligheidsbeeld: onjuiste verdeling staafgrafiek tabblad beoordeling opgelost.
 • Gebruiker kan maximaal 1 keer inloggen.
 • Er wordt een melding getoond als meer dan 500mb aan gegevens wordt geüpload.
 • Landelijk Veiligheidsbeeld: op tabblad versterking heeft het cirkel symbool nu dezelfde selectie kleur als de andere kaarten.
 • Landelijk Veiligheidsbeeld: tekstuele wijzigingen tabblad Versterking.

...