Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rol

Organisatie

Toelichting

Maatregeltabel beheer

Functionaris die nieuwe maatregelen aanmaakt of bestaande maatregelen wijzigt. Dit zijn de maatregelen waarop in een bepaalde planperiode gerapporteerd dient te worden.

Maatregel rapporteur

Functionaris die namens een verantwoordelijke partij de voortgang van een maategel vastlegt.

Maatregel exporteur

Functionaris die de voortgang van alle maatregelen in de planperiode kan exporteren naar een bestand. De rol wordt alleen toegekend aan functionarissen die deel uit maken van het schrijvers team.

IHW Functioneel beheer

IHW

1e lijns beheer (Servicedesk). Functionaris kan accounts aanmaken, wijzigingen of verwijderen. Voor het al dan niet verkrijgen van een account zijn procesafspraken gemaakt.

2e lijns beheer. Functionaris kan iedere gebruiker (rol) binnen het ROR-portaal “overnemen” voor ondersteuning en probleemanalyse.