Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2021

  • De eerstvolgende release van het waterveiligheidsportaal staat gepland voor Q1 Q2 2021.