Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Versie 2.7.4 (18-02-2021)

 • Update aanroep PDOK kaartservice.

Versie 2.7.3 (04-02-2020)

 • Gedeeltelijke caching op tabblad Overzicht geïmplementeerd voor performanceprobleem kaartlagen.

Versie 2.7.2 (10-12-2019)

 • Update van NGR URLs NBPW en HWBP op landingspagina.

Versie 2.7.1 (19-11-2019)

 • Nieuwe functionaliteit: Goed of afkeuring kenbaar maken in track & trace actuele projectinformatie.
 • Update stappenwizard, deze schaalt nu mee met de schermgrootte.
 • Diverse lay-out problemen Internet Explorer opgelost.
 • Landelijk Veiligheidsbeeld: tekstuele wijzigingen tabblad Normering.
 • Tekstuele wijziging scherm voortgang subsidieproces.
 • Tekstuele wijziging voorfinanciering projecten.
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt nu correct weergegeven op het tabblad Beoordeling.
 • Upgrade GeoServer.

Versie 2.7.0 (16-10-2019)

 • Nieuwe functionaliteit: Landelijk Veiligheidsbeeld tabbladen Overzicht en Voortgangsindicatoren.
 • Nieuwe functionaliteit: Verhaal van de dijk.
 • Nieuwe functionaliteit: ILT rapportage download op tabblad Beoordeling.
 • Nieuwe functionaliteit: Dataset "Toets- en veiligheidsoordelen primaire waterkeringen" (beschikbaar op NGR).
 • Nieuwe functionaliteit: Dataset "Areaal versterkingsopgave hoogwaterbeschermingsprogramma" (beschikbaar op NGR).
 • Nieuwe functionaliteit: REST API "Actuele projectinformatie hoogwaterbeschermingsprogramma" (beschikbaar op data.overheid.nl).
 • Landelijk Veiligheidsbeeld: Slider op tabblad Overzicht begint nu bij het huidige jaar.
 • Fout: "<unknown>" gebruiker in logfile herstelt.
 • Diverse correcties lay-out.
 • Diverse tekstuele wijzigingen.
 • Upgrade libraries.

Versie 2.6.0 (01-07-2019)

 • Nieuwe functionaliteit voor het aanvragen van subsidie voor een project toegevoegd.
 • Nieuwe functionaliteit voor het splitsen en samenvoegen van projecten.
 • Nieuwe gebruikersrollen toegevoegd: "Keringbeheerder subsidieaanvrager" en "HWBP subsidiebehandelaar".
 • Systeemfout bij downloaden beoordelingsgegevens ILT opgelost.
 • Landelijk Veiligheidsbeeld: onjuiste verdeling staafgrafiek tabblad beoordeling opgelost.
 • Gebruiker kan maximaal 1 keer inloggen.
 • Er wordt een melding getoond als meer dan 500mb aan gegevens wordt geüpload.
 • Landelijk Veiligheidsbeeld: op tabblad versterking heeft het cirkel symbool nu dezelfde selectie kleur als de andere kaarten.
 • Landelijk Veiligheidsbeeld: tekstuele wijzigingen tabblad Versterking.

Versie 2.5.0 (07-12-2018)

 • Beoordelingsresultaten uit Riskeer kunnen middels een GML-bestand (.gml) worden geupload.
  De assemblage functionaliteit (voorheen MS-Excel spreadsheet) is in Riskeer (18.1.1) opgenomen. Er is een GML-uitwisselingsformaat ontwikkeld waarmee de beoordelingsresultaten tussen Riskeer en het Waterveiligheidsportaal kunnen worden uitgewisseld. Een GML is een standaard uitwisselformat inclusief GIS informatie.
 • Landelijk Veiligheidsbeeld: tekstuele aanpassing en wijziging kleur geselecteerde lijn.
 • Wijzigen wachtwoord scherm: tekstuele wijziging.

Versie 2.4.0 (24-10-2018)

 • Extra processtap ten behoeve van vrijgave beoordelingsresultaten door keringbeheerder toegevoegd.
 • Veiligheidsoordeel (Landelijk Veiligheidsbeeld publieke gedeelte Waterveiligheidsportaal) weer ingeschakeld.
 • In het Veiligheidsoordeel een extra status toegevoegd: Beoordeling afgerond; resultaat nog niet vrijgegeven.
 • Fout in projecten download (csv) opgelost.
 • Wijziging in upload-restricties en foutmeldingen bij aanlevering van definitieve programmering HWBP.
 • In de wfs van de grondslagen worden de veldnamen nu met hoofdletters weergegeven.
 • Foutmelding bij wijzigen verlopen wachtwoord opgelost.
 • De waterschapsgrenzen worden nu opgevraagd bij het nationaal georregister i.p.v. de waterschapservices.

Versie 2.2.1 (03-08-2018)

 • Kijkfunctie op voortgang beoordelingsproces (rol: Monitoring beoordeling).

Versie 2.2 (23-05-2018)

 • Bestanden van Riskeer 17.2.1 kunnen worden geupload (rol Keringbeheerder toetser).
 • Werking van de navigatieknoppen op het tabblad "Overzicht" herstelt (rol ILT).
 • Bij het "Landelijk Veiligheidsbeeld" is de huidige achtergrondkaart (BRT achtergrondkaart Grijs) vervangen door BRT achtergrondkaart Water.
 • Oude logo van Rijkswaterstaat op homepage vervangen.
 • De kolom "Kering beheerder" op de tabbladen "Actuele projecten" en "Project historie" sorteert nu correct (rol HWBP).
 • Foutmelding te lange projectnaam. Er kunnen nu niet meer karakters dan het maximum ingevoerd worden (rol Keringbeheerder programmeur).
 • Het veld opmerkingen vergroot zodat alle tekst zichtbaar is (rol Keringbeheerder programmeur).
 • Het veld "Traject" in het scherm voor nieuwe beoordelingsgegevens is gemarkeerd als verplicht veld (rol Keringbeheerder toetser).
 • De admin-webinterface van de GeoServer is niet meer publiekelijk bereikbaar.

Versie 2.1.1439 (22-03-2018)

 • NBPW-shapefile: kolommen van de data types Integer, Long, Double en Float worden nu geaccepteerd en correct gevalideerd bij het uploaden.
 • NBPW WFS-service: de kolom-headers in de shapefile worden nu weergeven in hoofdletters zodat deze door Riskeer kunnen worden ingelezen.

Versie 2.0.1427 (19-01-2018)

 • Validatie inlezen Shapefile NBPW (voor Integer/Long) vereenvoudigd.

Versie 2.0.1425 (10-11-2017)

 • Veiligheidsoordeel (Landelijk Veiligheidsbeeld publieke gedeelte Waterveiligheidsportaal) tijdelijk uitgeschakeld.