Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het ROR-portaal is op dit moment niet beschikbaar voor gebruikers. 

De termijn voor het rapporteren van de voortgang is op 27maart verstreken. De gerapporteerde voortgang wordt nu samengevoegd en gereedgemaakt voor raportage aan de Europese Unie.

Voor een nieuwe beoordelingsronde wordt het portaal weer opengesteld.