Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voor inhoudelijke vragen over de werking van het ROR-portaal kunt u contact opnemen met de Servicedesk IHWInformatiehuis Water .

De servicedesk IHW Servicedesk van Informatiehuis Water is bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur via telefoonnummer 033 – 203 50 97.

...