Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In bijlage 1 en 2 van het Functioneel Ontwerp (FO) van het ROR-maatregelenportaal staan uitgebreide invul aanwijzingen.
Het FO staat hier.

Daarnaast is er een compleet overzicht van toegewezen maatregelen aan organisaties beschikbaar. Deze zijn hieronder in excel te downloaden.

...

Is er een kaart van de Nederlandse stroomgebieden?

Image Modified
Detailkaarten zijn te vinden via het Nationaal Geo Register (NGR) via: de volgende link.

...