Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tot slot is deze PSA gebaseerd op organisatie specifieke beleidslijnen van Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat Enterprise Architectuur (REA)), de waterschappen (Delfland, Rijnland en Schieland) en het Informatiehuis Water.
De PSA wordt gedurende de looptijd van het project actueel gehouden en bij oplevering van het projectresultaat als documentatie meegeleverd. Ook tijdens de beheerfase behoudt de PSA zijn geldigheid en blijft het fungeren als kader voor eventuele aanpassingen.

Verder naar Uitgangspunten en afwegingen