Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Deze laag verzorgt de interactie met de gebruiker. Via deze laag worden functies aangeroepen en de resulterende informatie getoond. Via een rapportgenerator kunnen verschillende (standaard) rapportages worden gemaakt (per beheerder/landelijk). Data kan worden getoond en gerapporteerd in de vorm van kaarten, lijsten/overzichten (tabellen), grafieken en tekst. De voorziening biedt de mogelijkheid voor het tonen en uitdraaien van de landelijke rapportages (LRT&V), beoordelingsrapporten per beheerder, het programmaoverzicht van het HWBP en voortgangsrapportages over versterkingsprojecten. Via de presentatielaag kan daarnaast de status van het beoordelings- en programmeerproces worden. Dit wordt weergegeven in een 'dashboard waterveiligheid' waarin het procesverloop van de beoordeling, de programmering en de uitvoering van de versterkingen kan worden gevolgd, zodat op ieder moment een actueel beeld van de Nederlandse waterveiligheid gegeven kan worden.

Verder naar Impact