Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De oplossingsarchitectuur beschrijft de invulling van de 'black box' in het systeemcontext diagram. In de oplossingsarchitectuur wordt, op basis van het gekozen alternatief, een overzicht gegeven van de indeling van de architectuur (in lagen) en de bouwstenen binnen iedere laag. In onderstaand figuur is de oplossingsarchitectuur geschetst.

Figuur 3: Oplossingsarchitectuur WVP met bouwstenen in drie lagen

...