Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) vormt de basis voor deze PSA. De NORA is een richting gevend en sturend instrument voor de inrichting van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het bevat hiervoor kaders en bestaande afspraken. Het realiseren van voorzieningen binnen die kaders en afspraken, zorgt er voor dat ze goed samenwerken met andere voorzieningen en dat optimaal hergebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen. De NORA is gebaseerd op onderstaand raamwerk.

Figuur 1 Architectuurraamwerk NORA

...