Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het waterschap zorgt voor veilige dijken. Deze beschermen het land achter de dijk tegen overstromingen. Rijkswaterstaat beheert de grote dammen (waterscheiding) waaronder de Afsluitdijk.

Voor inhoudelijke vragen over waterveiligheid kunt u contact opnemen met uw Waterkering beheerder:

  • No labels