Het waterschap zorgt voor veilige dijken. Deze beschermen het land achter de dijk tegen overstromingen. Rijkswaterstaat beheert de grote dammen (waterscheiding) waaronder de Afsluitdijk.

Voor inhoudelijke vragen over waterveiligheid kunt u contact opnemen met uw Waterkering beheerder:

  • No labels