Om de functionaliteit te gebruiken zoals beschreven op deze pagina, is het nodig om in het WVP in te loggen als keringbeheerder Toetser.

Opnieuw aanbieden concept beoordelingsgegevens

De keringbeheerder kan via het conformiteitsproces-scherm de aangepaste beoordelingsgegevens opnieuw aanbieden aan het ILT.

Het opnieuw aanbieden van de beoordelingsgegevens gebeurt conform het aanbieden van nieuwe beoordelingsgegevens, let hierbij wel op dat hetzelfde traject wordt gekozen!

Aanbieden van definitieve beoordelingsgegevens

De keringbeheerder ziet in het conformiteitsproces-scherm dat ILT akkoord heeft gegeven en dat de beoordelingsgegevens definitief kunnen worden ingediend bij ILT.

Als gekozen wordt voor 'Definitief maken' dan opent het scherm waarin de keringbeheerder de definitieve bestuurlijke rapportage aan de set met beoordelingsgegevens kan worden toegevoegd. De complete set wordt definitief aan ILT aangeboden.

 Verder naar ILT maakt conform WBI

  • No labels