Om de functionaliteit te gebruiken zoals beschreven op deze pagina, is het nodig om in het WVP in te loggen met HWBP-account.
In het WVP kunnen nieuwe programma's voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden geïmporteerd. OP deze pagina wordt beschreven hoe een programma geïmporteerd kan worden en hoe het bestand met het programma er dan uit moet zien, zodat het WVP de gegevens goed kan verwerken en weergeven in het portaal.

Importeren van een programma

In het tabblad 'Nieuwe programmering' onder Hoogwaterbeschermingsprogramma kunnen nieuwe programma's worden geïmporteerd in het WVP. Hierbij dient de volgende informatie te worden ingegeven:

 1. De Programmaronde. Dit is de periode waar het programma voor geldt, bijvoorbeeld van 2017 tot 2022. Als er een nieuwe programmaronde nodig is dan kan deze worden aangemaakt met de optie Nieuw. De naam die hier voor de programmaronde wordt ingegeven, zal ook als titel worden getoond in het Waterveiligheidsbeeld boven het definitief programma.

2. De Grondslag. Het programma is opgesteld op basis van projectgegevens die op een bepaald moment uit het WVP zijn gehaald (zie hoofdstuk 2). Die basis is vastgelegd, bevroren, in een grondslag zodat altijd duidelijk is op welke versie van de projecten het programma is gebaseerd.

3. Het Type programma. Binnen een programmaronde kunnen meerdere typen programma's voorkomen die ontsloten moeten worden in het portaal. De verschillende typen die kunnen voorkomen zijn:

 1. Prioriteringslijst
 2. Concept voorlopig programmavoorstel
 3. Voorlopig programmavoorstel
 4. Definitief programmavoorstel
 5. Definitief programma


Hierna kan het bestand met de programmering worden geselecteerd. En kan het programma aan het WVP worden aangeboden met de button Publiceren.
Voor de programmatypen Concept voorlopig programmavoorstel,Voorlopig programmavoorstel en Definitief programmavoorstel moeten pdf-bestanden worden aangeboden. Hier worden geen eisen gesteld aan de opmaak en dit wordt in deze handleiding niet verder besproken. Let bij het uploaden van pdf's erop dat er geen enkele controle op de inhoud van de pdf plaatsvindt. Controleer dus altijd na het uploaden of de juiste pdf is opgevoerd door deze op te roepen in het tabblad Programmaproducten.
Voor de programmatypen Prioriteringslijst en Definitief Programma moet een .csv worden aangeboden. Hieruit worden de gegevens uitgelezen zodat ze zowel in kaart- als tabelvorm kunnen worden weergegeven en er selecties op gemaakt kunnen worden. Deze bestanden moeten een vastgesteld formaat hebben. In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe de bestanden gemaakt kunnen worden.
Per programmaronde komt een Type programma maar 1 keer voor. Mocht een programma dat is gepubliceerd niet correct zijn dan kan er binnen eenzelfde programmaronde hetzelfde type programma nogmaals worden gepubliceerd. Deze zal dan het foutieve programma vervangen. In het WVP zal de oude versie nog wel worden bewaard, maar deze wordt niet gepubliceerd in het portaal.

Structuur van programma-bestand

De structuur en inhoud van het programma-bestand is vastgesteld in het uitwisselformaat. . Dit uitwisselformaat is te vinden op de Aquo-site: www.aquo.nl/index.php/Naslagwerken en heet 'Rapport Specificaties IMWA & IM Metingen Shape en CSV encoding.
Aangezien HWBP heeft aangegeven dat de programma's op het moment nog aangemaakt zullen worden in Excel wordt hier beschreven hoe het bestand in Excel eruit moet komen te zien. Waarbij onderscheid is gemaakt tussen de prioriteringslijst en het definitieve programma.

Structuur van prioriteringslijst in Excel

Voor de prioriteringslijst zijn een 5-tal kolommen van belang en daarvan moeten 2 kolommen verplicht ingevuld worden. Hieronder staan welke kolommen dat zijn:

De ranking mag alleen oplopende waarden bevatten van hele getallen, omdat de projecten anders niet in de juiste volgorde getoond kunnen worden.
In Excel zal een prioriteringslijst er bijvoorbeeld als volgt uit zien:

Structuur van definitieve programma in Excel

Voor het definitieve programma zijn een 11-tal kolommen van belang en daarvan moeten 2 kolommen verplicht ingevuld worden. Hieronder staan welke kolommen dat zijn:

Bij het invoeren van de ProgrammaStart en -Einde jaren van de verschillende fasen kan de periode van de programmaronde worden overschreden, dit wordt in het WVP in het Waterveiligheidsbeeld als volgt getoond:

 1. In de tabel en de kaart met overzicht van alle projecten en de fasering worden alleen de jaren binnen de gekoppelde programmaronde weergegeven. Bijvoorbeeld: De programmaronde is 2018 tot en met 2023. Als er bij een project een RealisatieProgrammaStart van 2024 staat ingevuld in de csv dan zal deze fase niet getoond worden in kaart en tabel.
 2. In de detailgegevens bij het selecteren van een project uit tabel of kaart worden de jaren getoond zoals in de csv zijn aangeleverd. Bijvoorbeeld: De programmaronde is 2018 tot en met 2023. Als er bij een project een RealisatieProgrammaStart van 2024 staat ingevuld in de csv dan zal bij de Realisatiefase de startdatum 2024 staan, ook al gaat het programma maar tot 2023.


In Excel zal een definitieve programma er bijvoorbeeld als volgt uit zien:

Aanmaken van een csv-bestand vanuit Excel

Als de juiste kolommen, volgens het uitwisselformaat, met de juiste vulling in Excel staan is het simpel om hiervan een .csv bestand te maken. Dit gaat op de volgende wijze:

 1. Open het programma in Excel
 2. Kies Bestand -> Opslaan als.
 3. Kies voor het bestandstype 'CSV (gescheiden door lijstscheidingstekens) (*.csv)'

Let wel op dat nu in Excel het .csv-bestand open staat en niet de .xls.

Ga door naar Landelijk Veiligheidsbeeld - Versterking

 • No labels