Bij het oproepen van de WFS in ArcGIS worden een (groot) aantal ongewenste kolommen toegevoegd door ArcGIS. In ArcGIS 10.3.1 hebben we helaas geen manier gevonden waarop we deze kolommen kunnen uitschakelen. In ArcGIS 10.5 kunnen de meeste kolommen worden uitgeschakeld door bij het aanmaken van de WFS Connection bij de parameters de optie 'Ignore Application Schema' op 'yes' te zetten.

Hiermee worden alle extra kolommen die eindigen op xsi_nil (<kolomnaam>_xsi_nil) niet in de laag opgenomen. Helaas worden de 2 kolommen gml_parent_id en gml_id hiermee niet uitgeschakeld. Overigens geeft de toevoeging van kolommen geen problemen bij de invoer in WVP of RisKeer.

  • No labels