Om de functionaliteit te gebruiken zoals beschreven op deze pagina, is het nodig om in het WVP in te loggen met een HWBP-subsidiebehandelaar-account.
De subsidiebehandelaar kan via het Waterveiligheidsportaal digitaal inzicht krijgen in alle lopende subsidieaanvragen en nieuwe subsidiebeoordelingen toevoegen.

Lopende projecten en voortgang subsidieaanvraagproces

Via het tabblad ‘Actueel’ verkrijgt de subsidiebehandelaar direct een overzicht van alle actueel lopende subsidieaanvragen. Het WVP zal deze pagina tevens direct als startscherm weergeven op het moment dat de subsidiebehandelaar inlogt. Alle lopende subsidieaanvragen worden standaard gesorteerd op basis van de laatste wijzigingsdatum en bevatten de volgende kenmerken: Projectcode, Projectnaam, Projectfase, Status, Aanvrager, Keringbeheerder, Laatste wijziging, en Voortgang.

In sommige gevallen kan er gekozen worden om van de standaard sortering af te wijken. Bijvoorbeeld om inzicht te verkrijgen in alle aanvragen binnen één project, of om te zien welke subsidieaanvragen wel en niet reeds verleend zijn. Binnen het WVP heeft de subsidiebehandelaar de mogelijkheid om de lijst met subsidieaanvragen te sorteren op basis van de bovengenoemde kenmerken (met uitzondering van het kenmerk Voortgang). Dit wordt gedaan door een enkele keer op het desbetreffende kenmerk te klikken. Door middel van een tweede klik zal de lijst in omgekeerde volgorde gesorteerd worden. Welke sortering op het moment actief is, is in het WVP aangegeven met een pijltje in de richting van de desbetreffende sortering.

De subsidiebehandelaar kan op twee manieren inzicht verkrijgen in de actuele voortgang van een individuele projectfase binnen het subsidieproces. De eerste manier is via het kenmerk ‘Status’. Het status kenmerk kan de volgende drie indicatoren weergeven: Subsidieaanvraag ingediend, Toets subsidieaanvraag negatief, en Subsidie verleend. Wanneer een subsidieaanvraag nog niet beoordeeld is, zal de eerst genoemde indicator getoond worden. Op dat moment is de subsidiebehandelaar aan zet; zoals verder uitgelegd zal worden in het volgende hoofdstuk. Wanneer de subsidiebehandelaar de subsidieaanvraag negatief beoordeeld heeft, zal de status veranderen naar: Toets subsidieaanvraag negatief. Bij een positief beoordeelde subsidieaanvraag zal de status automatisch een bevestiging van het doorlopen proces laten zien door Subsidie verleend weer te geven.

De tweede manier waarop de subsidiebehandelaar de stand van zaken van het subsidieproces kan inzien, is via het voortgangsportaal onder de ‘Bekijk’ functie. Deze functie is te vinden onder het kenmerk ‘voortgang’ rechts in beeld. Het voorgangsportaal is real-time beschikbaar voor iedere individuele subsidieaanvraag per projectfase. Door middel van een pop-up scherm kan de subsidiebehandelaar alle stappen van het subsidieproces in detail waarnemen via een tijdlijn. Op het moment dat een stap is afgerond, wordt dit automatisch genoteerd in de tijdlijn door een groen vinkje en bijgevoegd door de exacte tijd en datum van afronding. Let op: De subsidieaanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidie voor de juiste fase alsmede in correcte volgorde. Hier zit echter geen blokkering op via WVP. Het is daarom raadzaam voor de subsidiebehandelaar hier ook alert op te zijn.

Beoordeling subsidieaanvragen

Het WVP geeft de subsidiebehandelaar eveneens de mogelijkheid om direct individuele subsidieaanvragen te behandelen en te communiceren naar de keringbeheerder. Binnen het WVP kan de subsidiebehandelaar eerst alle documenten en relevante gegevens van de aanvraag ophalen. De documenten worden automatisch gedownload in een ZIP archief formaat (.ZIP). Hierin bevinden zich alle aangeleverde documenten vanuit de keringbeheerder. De overzichtsgegevens via de ‘gegevens’ functie  worden alleen weergegeven in de website van het WVP.

In totaal worden er vier acties verwacht vanuit de subsidiebehandelaar:

  • Volledigheidstoets;
  • Inhoudelijke toets;
  • Backoffice toets,;
  • Subsidiebeschikking. 

Het communiceren van de uitgevoerde toetsen en de beschikking is alleen mogelijk in de bovenstaande volgorde. Wanneer een beoordelingstoets voltooid is, kan deze via het WVP aangeleverd worden ter informatie uitwisseling met de keringbeheerder. Hiervoor dient op de blauwe tekst met ‘Toetsoordeel vaststellen’ geklikt te worden. Op deze pagina kan de subsidiebehandelaar zijn beoordeling toevoegen. Dit dient in PDF (.pdf) formaat te zijn. Let op: onderaan dit scherm dient het definitieve oordeel nogmaals herhaald te worden door middel van het aanvinken van een van de hokjes. Hierna kan het resultaat bevestigd worden!

Op het moment dat de subsidieaanvraag bij een van de beoordelingstoetsen niet aan de eisen voldoet, dient de subsidiebehandelaar de aanvraag een negatief oordeel toe. Hierbij voegt de subsidiebehandelaar eveneens een toelichting toe van de desbetreffende toetsing. Het is nu aan de keringbeheerder om een (nieuwe) correcte subsidieaanvraag aan te leveren. Het WVP zal dit automatisch bijwerken in de tijdlijn en als status.

Op het moment dat de aangeleverde subsidieaanvraag op alle toetsen positief beoordeeld is door de subsidiebehandelaar, dient de subsidiebehandelaar een positief oordeel toe aan de aanvraag. Wederom wordt de positieve beoordeling ondersteund door een toelichting in PDF (.pdf) formaat. Dit proces herhaalt zich voor de inhoudelijke toets en de backoffice toets.

De laatste stap voor de subsidiebehandelaar in het subsidieproces, is het vaststellen van de definitieve beschikking. De communicatie hiervan verloopt via het WVP. Door dezelfde stappen te nemen als bij de beoordelingstoetsen, kan via de blauwe knop ‘Definitieve beschikking’ in het voortgangsportaal een subsidievaststelling worden verleend. De definitieve beschikking inclusief toelichting dient te worden bijgevoegd in PDF (.pdf) formaat. Let op: denk ook bij deze laatste stap weer aan de extra check door het oordeel ook onderaan het pop-up scherm aan te vinken. Na het delen van de definitieve beschikking is het subsidieverleningsproces compleet! De status van het subsidieverleningsproces zal zich automatisch aanpassen onder het status kenmerk.

  • No labels