Om de functionaliteit te gebruiken zoals beschreven op deze pagina, is het nodig om in het WVP in te loggen als ILT-gebruiker.

Na het indienen van de concept beoordelingsgegevens door de keringbeheerder ziet de ILT het conformiteitsproces verschijnen in het tabblad 'Overzicht', waar alle conformiteitsprocessen van alle keringbeheerders te zien zijn.

Door 'bekijk' te kiezen kan ILT het detailscherm van het conformiteitsproces openen en de aangeboden bestanden downloaden.

In dit scherm kan ook de volgende stap worden uitgevoerd; het opvoeren van een reactie. Daarbij zijn 2 mogelijkheden:

  1. ILT geeft aan dat de beoordelingsgegevens nog een aanpassing behoeven of
  2. de beoordelingsgegevens zijn voldoende en ILT geeft akkoord om de gegevens definitief te maken

Reactie met verzoek om aanpassing

In het scherm welke ILT kan openen door 'Geef reactie' te kiezen kan ILT een bestand uploaden met een toelichting.

Onderaan het scherm moet worden aangegeven of de beoordelingsgegevens definitief gemaakt mogen worden. Als er nog een aanpassing moet worden doorgevoerd dan zal hier voor 'Nee' worden gekozen.

Reactie met akkoord om definitief te maken

Indien ILT akkoord is met de aangeleverde beoordelingsgegevens kan dit worden aangegeven in de reactie die wordt ge-upload en door het vinkje 'Ja' te selecteren onderaan het scherm.


Verder naar Vervolgactie door Keringbeheerder

  • No labels