In deze Wiki is de volledige Project Start Architectuur (PSA) opgenomen. Deze is gerealiseerd in de realisatiefase van het project ‘Informatievoorziening Nederlandse waterkeringen’.

De Project Start Architectuur (PSA) is de blauwdruk voor het Waterveiligheidsportaal en is aangesloten bij de architectuurprincipes die binnen de Nederlandse overheid zijn afgesproken (NORA). De volgende architectuur uitgangspunten staan aan de basis van het Waterveiligheidsportaal:

 • Het Waterveiligheidsportaal wordt hét portaal voor uitwisseling van data tussen ketenpartners in de waterveiligheid sector ('no wrong door').
 • Het Waterveiligheidsportaal ontsluit informatie volgens het open data beleid.
 • Het Waterveiligheidsportaal wordt gefaseerd ontwikkeld (groot denken, klein beginnen), waarbij de focus in de eerste fase ligt bij uitwisseling van informatie ten behoeve van het beoordelings- en programmeerproces.
 • Het Waterveiligheidsportaal wordt schaalbaar en flexibel opgezet, door:
  • Inzet van (compacte) generieke en herbruikbare bouwstenen;
  • Ontvlechten van: loketten & processen, processen & applicaties, applicaties & gegevensverzamelingen.
 • Data bij de bron: data beheren bij de bron en centraal beschikbaar stellen voor meervoudig gebruik.
 • Data is herleidbaar tot de bron: bewerking van data (in het kader van het beoordelingsproces) is herleidbaar tot de oorspronkelijk veldgegevens. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van versiebeheer.
 • Informatie wordt zoveel mogelijk locatiegewijs ontsloten.

Het raamwerk van de NORA zoals hierboven weergegeven fungeert tevens als leidraad voor de inhoud van deze PSA. Op basis van dit raamwerk komen de volgende onderwerpen in deze PSA aan bod:
Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Vraagstelling
Hoofdstuk 3 Architectuur overzicht
Hoofdstuk 4 Bedrijfsarchitectuur
Hoofdstuk 5 Informatiearchitectuur (gegevens)
Hoofdstuk 6 Informatiearchitectuur (applicaties)
Hoofdstuk 7 Technische architectuur
Hoofdstuk 8 Beheer
Hoofdstuk 9 Beveiliging


 • No labels