In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de producten en diensten die vai het Waterveiligheidsportaal beschikbaar worden gesteld. Het betreft met name verschillende standaard informatieproducten/rapportages die, op basis van de gegevens die via het WVP worden uitgewisseld, kunnen worden samengesteld, opgevraagd en verspreid.

 Informatieproduct / dienstGemaakt doorGebruikt doorBeschrijvingFrequentie
 1

Beoordelingsrapport beheerder

Keringbeheerder

Keringbeheerder, ILT

Beoordelingsrapport dat de beheerder oplevert aan ILT ten behoeve van het rijksoordeel. Deze rapportage beschrijft per faalmechanisme en voor alle faalmechanismen gecombineerd:

  • het beoordelingsresultaat (berekende kans)
  • het veiligheidsoordeel
  • het bestuurdersoordeel (oplegnotitie)

    Ten behoeve van herleidbaarheid wordt via het Waterveiligheidsportaal eveneens ontsloten:
  • Beschrijving van het beoordelingsproces (inclusief schematisatie)
  • De geschematiseerde gegevens
  • Overzicht van de gebruikte veldgegevens.
continu
 2

Landelijke Rapportage Toetsing (LRT)

ILT

Minister (&DGRW)

Landelijke eindrapportage van de beoordelingsresultaten van de primaire waterkeringen die ILT aanbied aan de Minister. De rapportage is samengesteld uit de gezamenlijke beoordelingsrapportages van de beheerders (voorzien van het rijksoordeel).

12-jaarlijks
 3

Programmaoverzicht HWBP

HWBP

Keringbeheerder, DGRW

Landelijk programmaoverzicht van de financiering van versterkingsprojecten in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

jaarlijks
 4

Voortgangsrapportage versterkingsprojecten

Keringbeheerder, HWBP

Minister (&DGRW)

Overzicht van de voortgang van de versterkingsmaatregelen (projecten) per keringbeheerder en landelijk.

jaarlijks
 5Voortgangsrapportage versterkingsprojecten

DGRW

Minister (&DGRW)

Landelijke rapportage over de waterveiligheid van Nederland: veiligheidstoestand van de primaire waterkeringen en maatregelen (versterkingsprojecten) in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

jaarlijks
 6Procesrapportage WVP (dashboard waterveiligheid)WaterveiligheidsportaalKeringbeheerder, ILT, HWBP, DGRW

Overzicht van de beschikbare informatie van de primaire keringen in het kader van beoordelen en versterken, voorzien van de status, herkomst, actualiteit etc.

continu

Verder naar Processen

  • No labels