Het NBPW kan op 2 manieren geraadpleegd worden:

  1. binnen het WVP, via het landelijk veiligheidsbeeld
  2. Buiten het WVP, via het Nationaal Georegister.


Op de homepage van het waterveiligheidsportaal wijst de weg naar beide manieren:

Gebruik van NBPW binnen het WVP

Presentatie van NBPW in Landelijk Veiligheidsbeeld

Het landelijk veiligheidsbeeld is een publieke pagina binnen het WVP die door iedereen te raadplegen is.
In het landelijk veiligheidsbeeld binnen het WVP is onder het tabblad Normering een kaartweergave van het NBPW te vinden. Hier kan via de kaart de normering per dijktraject worden opgeroepen.


Zie Landelijke Veiligheidsbeeld - Normeren

Gebruik van NBPW om HWBP-projecten te valideren

Naast het gebruik in kaarten, wordt het NBPW ook gebruikt om andere gegevens te valideren. Bij het invoeren van een HWBP-project worden de shapefiles met de ligging (areaal) van het project gecontroleerd ten opzichte van de ligging van het dijktraject in het NBPW. Het projectareaal mag ten hoogte 5 meter afwijken van de ligging van het NBPW-dijktraject. Zodra de afwijking groter is krijgt de gebruiker een waarschuwing en wordt deze genegeerd dan wordt verschijnt een melding in het projectdetailscherm:

Zie voor verdere informatie over deze validatie de werkinstructie HWBP.

Gebruik van NBPW buiten het WVP

WFS via Nationaal Georegister

Het NBPW kan via het Nationaal Georegister (http://www.nationaalgeoregister.nl) op verschillende manieren benaderd/opgeroepen worden. Deze keuze worden aangeboden via het scherm van Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen van het Nationaal Georegister:

Services:
Binnen een eigen GIS-omgeving kan het NBPW worden opgeroepen als WMS (Web Map Service) of WFS (Web Feature Service) service. Hiermee wordt direct een verbinding gemaakt met de (geografische) gegevens binnen het WVP. De wijze waarop de verbinding moet worden gelegd is afhankelijk van het GIS-programma dat wordt gebruikt. Hierbij zijn op dit moment een aantal issues geconstateerd bij het gebruik van de WFS in ArcGIS, zie hiervoor bijlage A.
Download data:
De dataset kan vanuit het Nationaal Georegister ook gedownload worden. Selecteer hiervoor het featuretype 'dijktrajecten' en klik op de button 'Download data'. Hier kan dan gekozen worden voor bijvoorbeeld het bestandformaat shape welke direct in een GIS- programma geopend kan worden of in Riskeer.
Let op: In de gegevensset die via Nationaal Georegister worden opgeroepen (zoals bij de wfs als bij de download als shape) zijn de kolomnamen niet in hoofdletters (zoals in het uitwisselformaat vastgelegd). Dit geeft een probleem bij het inlezen van het NBPW in Riskeer. Om de gegevens toch in Riskeer te kunnen gebruiken moet de kolomnamen traject_id, norm_sw en norm_og (de verplichte kolommen voor Riskeer) omgezet worden naar TRAJECT_ID, NORM_SW en NORM_OG. Deze omissie is geregistreerd bij het Beheer WVP (IHW).

Verder naar Tips bij gebruik WFS van NBPW in ArcGIS

  • No labels