In dit overzicht is in een landelijk kaartbeeld de actuele status van de dijk weergegeven in een viertal klassen:

  • Dijkvak voldoet aan de norm: dijkvakken die (na beoordeling) aan de norm voldoen. Dit kan ook zijn nadat een versterkingsproject is afgerond.
  • Dijkvak wordt versterkt: Er staat een versterkingsproject op het betreffende dijkvak op het programma.
  • Dijkvak niet op sterkte: Uit de beoordeling blijkt het dijkvak niet op sterkte te zijn. Er staat voor het dijkvak ook nog geen versterkingsproject op het lopende programma.
  • Geen gegevens: Het dijkvak is nog niet beoordeeld en staat niet op het HWBP programma.

Waar beoordelingsgegevens op dijkvakniveau beschikbaar zijn, zijn deze weergegeven. In de andere gevallen zijn de beoordelingsgegevens van het gehele dijktraject weergegeven (dat over het algemeen een conservatiever beeld geeft omdat het dijkvak met de minste beoordeling maatgevend is voor het gehele dijktraject).

Dit beeld kan over meerdere jaren worden gegeven.


Door te klikken op een dijkvak in de kaart wordt een samenvatting van het betreffende dijktraject ("Het verhaal van de dijk") weergegeven. Hierbij zijn ook de beoordelingsresultaten weergegeven en (indien van toepassing) de arealen van versterkingsprojecten op het dijktraject. Dit "verhaal" wordt automatisch gegenereerd en continu geactualiseerd op basis van feitelijke gegevens die in het portaal beschikbaar zijn.  • No labels