Om de functionaliteit te gebruiken zoals beschreven op deze pagina, is het nodig om in het WVP in te loggen met HWBP-account.
Net als de keringbeheerder kan HWBP de aangemelde projecten bekijken via de tabbladen Actuele projecten en Project Historie. HWBP ziet in deze overzichtsschermen de projecten van alle keringbeheerders.
HWBP kan de projectgegevens (projectdefinities) die de keringbeheerders via het scherm in WVP heeft ingevoerd ook downloaden. In deze download zitten de projectdefinities van de projecten van alle keringbeheerders.

Download projectdefinities

Via het tabblad 'Actuele projecten' onder Hoogwaterbeschermingsprogramma kan een download worden gemaakt van de actuele projectdefinities. De downloadknop bevindt zich rechts onderin het scherm.
Ook kan er een download worden gemaakt van de projecten op een bepaalde datum die is vastgelegd met een grondslag. Dit is terug te vinden op het tabblad 'Project grondslagen'.

De download heeft standaard de naam 'projecten_jjmmdduumm.csv' bijvoorbeeld 'projecten_201702061625.csv'. Het is een csv-bestand hetgeen staat voor comma-separated values oftewel een kommagescheiden bestand. De waarden in het projecten-bestand zijn gescheiden door punt-komma's en ziet er als volgt uit:

Als een waarde niet aanwezig is dan is dit te zien aan de opeenvolgende puntkomma's (;;;(wink)(wink)

Gebruik van het csv-bestand in Excel

Het csv-bestand kan worden geopend in Excel. Dit kan het beste worden gedaan door het te importeren in Excel, dan kunnen er instellingen worden meegegeven die het correct openen garanderen. Indien het csv direct wordt geopend met Excel (bijvoorbeeld door 'Openen met' te gebruiken), dan kunnen deze instellingen niet worden meegegeven.
In Excel kan het bestand geïmporteerd worden door via het tabblad 'Gegevens' de optie 'Van tekst' te kiezen.


Als het bestand wordt geselecteerd en geïmporteerd dan opent de wizard om het bestand te importeren. Kies dan de volgende instellingen:

  1. Gescheiden
  2. Oorspronkelijk bestand: Unicode (UTF-8) – dit is van belang om de speciale karakters goed in te lezen
  3. 'Mijn gegevens bevatten kopteksten' aangevinkt


In het volgende scherm kan worden aangegeven dat de scheidingstekens puntkomma's zijn:


In stap 3 moet aangegeven worden dat de kolom met het TrajectID het Gegevenstype 'Tekst' moet krijgen. Wordt dit niet gedaan dan vertaald Excel een waarde zoals 15-1 naar 15 januari!

Hierna kan voor 'Voltooien' worden gekozen.
Dan kan er voor gekozen worden in welk tabblad de gegevens neergezet moeten worden.
De gegevens zijn nu in Excel geimporteerd en het bestand kan worden opgeslagen.

De projectarealen

In het tabblad Grondslagen is naast de download van het csv-bestand ook de wfs-link te vinden met de areaalgegevens van de projecten. De WFS kan in een GIS geopend worden. Hier kan dan ook een koppeling met de projectdefinitie-gegevens uit de csv gemaakt worden op basis van de ProjectCode.

Ga door naar Uploaden Programmagegevens in WVP door HWBP

  • No labels