In deze paragraaf zijn de open issues en risico's genoemd die bij het opstellen van deze PSA zijn geïdentificeerd. In de realisatiefase zullen de open issues nader moeten worden uitgewerkt (opgelost). De risico's moeten worden beschreven in het projectfaseplan voor de realisatiefase (inclusief tegenmaatregelen).

Open issues:

  • Uitwisseling met systemen van HWBP: Gaan we met het WVP aansluiten op de verschillende systemen van HWBP in het kader van de programmering (prioriteringsinstrument, Koswat, ArcGIS)? Zo ja, wat wordt er dan uitgewisseld en hoe kan dit worden ingericht?
  • Uitwisseling met systemen van DGRW/Deltares voor normeren en hydraulische belastingen? Zo ja, wat wordt er dan uitgewisseld en hoe kan dit worden ingericht?
  • Aansluiten op uitgangspunten RWS (Asset management) t.a.v. Object Type Library (OTL) en Bouw Informatie Model (BIM), in relatie tot Aquo.
  • Wie is er verantwoordelijk voor c.q. ziet toe op de naleving de afspraken rond de informatie-uitwisseling voor het WVP (dataprotocol)?
  • WVP als bronsysteem: Bepaalde gegevens, zoals de aanmeldgegevens voor het HWBP en het rijksoordeel, worden rechtsreeks (via invoerschermen) ingevoerd in het WVP. Hiermee is het van bepaalde gegevens het bronsysteem. Welke (aanvullende) eisen stelt dat aan het WVP?
  • Verwerken historische data: Gaan we historische gegevens van beoordeling (LRT3) en HWBP (reeds aangemelde/geprogrammeerde keringen) verwerken in het WVP? Voor een compleet overzicht van de waterveiligheid is dit (waarschijnlijk) wel wenselijk. Wie gaat dat doen?
  • Eisen t.a.v. versiebeheer: Stelt het WVP t.a.v. versiebeheer eisen aan het gegevensbeheer van de beheerder (en andere bronhouders)? Zo ja, welke eisen zijn dat en wat als de bronhouders geen versiebeheer gaan doen?


Risico's

  • Veel (min of meer) autonome ontwikkelingen in/rond de waterveiligheid sector (met eigen belangen). Risico dat deze onvoldoende worden afgestemd c.q. in lijn met elkaar worden gebracht.
  • Afhankelijkheid van en relatie met het WTIWBI. In deze PSA wordt richting bepaalt welke informatie het WTIWBI en WVP onderling uit (gaan) wisselen. Dit vereist nog nadere afstemming van en uitwerking met WTIWBI.
  • No labels