Sinds 1 januari 2017 zijn de nieuwe veiligheidsnormen voor de primaire waterkeringen van kracht. Deze nieuwe normen zijn opgenomen in de Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen (NBPW).
De NBPW vormen de basis van het Waterveiligheidsportaal. Binnen het WVP wordt de NBPW gebruikt om verschillende informatie te presenteren.

In het publieke gedeelte van het Waterveiligheidsportaal wordt het Landelijk Veiligheidsbeeld weergeven. Op het tabblad 'Normering' wordt de meest actuele versie van de NBPW getoond:


De verschillende normen (signaleringswaarde en ondergrens), kunnen in de kaart worden afgelezen of kunnen worden opgeroepen door een traject te selecteren. Dan verschijnen de geldende normen rechts onderin het scherm, waarbij dan ook eventuele aanvullende normen weergegeven worden. Bijvoorbeeld de Toename hydraulische belasting bij traject 25-3:

 

 → Verder naar Beoordeling

  • No labels