Deze werkinstructie is voor het toevoegen en raadplegen binnen het waterveiligheidsportaal (WVP). Het toevoegen gebeurt door de beheerder van het Nationaal Bestand Primaire Waterkeringen (NBPW). Het opvragen van het NBPW is met name gericht op de keringbeheerder maar is voor iedereen toegankelijk via open data.

Het NBPW in het Waterveiligheidsportaal
Het NBPW is de basis van het Waterveiligheidsportaal. Het bevat de ligging van de dijktrajecten met de bijbehorende veiligheidsnormen waartegen de keringbeheerder zijn primaire keringen moet beoordelen in de eerste Landelijke Beoordeling Overstromingskansen (LBO1).  Het NBPW wordt door Informatiehuis Water (IHW) beheerd. Dit gebeurt buiten het Waterveiligheidsportaal. Het eindresultaat van het beheerproces, een nieuwe versie van het NBPW, wordt in het WVP opgenomen. Er kan op elk moment een nieuwe versie in het WVP worden aangeboden door het IHW, dit is afhankelijk van het beheerproces NBPW. Binnen het beheerproces wordt gewerkt met versionering op objectniveau, waardoor altijd te achterhalen is welke objecten wanneer zijn gewijzigd. In het WVP wordt alleen de meest actuele versie opgeslagen en ontsloten.

NB. De totstandkoming en het beheer van het NBPW is niet in deze werkinstructie opgenomen.

De werkinstructie bestaat uit:

Verder naar Aanleveren NBPW in WVP

  • No labels