De ligging van de waterkering zoals opgenomen in de Nationale Bestanden Primaire Waterkeringen (NBPW) vormen de basis van het Waterveiligheidsportaal. Binnen het WVP wordt de NBPW gebruikt om verschillende informatie, waaronder de verschillende aspecten in het Landelijk Veiligheidsbeeld, te presenteren.

Het publiek toegankelijke Landelijk Veiligheidsbeeld bestaat uit een aantal onderdelen:

In het domein van Beoordelen en Versterken betreft dit inzicht in:

  • in hoeverre de kering voldoet aan de norm (beoordeling)
  • in hoeverre de kering is opgenomen in het versterkingsprogramma (prioritering / programmering)
  • indien de kering wordt versterkt, wat de voortgang van het versterkingsproject is (uitvoering)

Maar ook in het domein van instandhouding is inzicht nodig in:

  • Inspectie & Schouw (regulier)
  • Beheermaatregelen om de toestand van de kering op gewenst niveau te houden.

Dit zorgplichtdomein is vooralsnog buiten scope van het Waterveiligheidsportaal.Het Landelijk Veiligheidsbeeld geeft (onder andere in kaartweergave):

  • Een (landelijk) overzicht van de actuele status van de dijken
  • Enkele voortgangsindicatoren in een landelijk beeld
  • Een overzicht van de drie processen die het Waterveiligheidsportaal op dit moment ondersteunt.


Overzicht
In het overzicht is de actuele status van de dijk weergegeven. Dit in verschillende stadia van een nog niet beoordeeld traject, een beoordeeld traject, een traject in het versterkingsprogramma tot aan "dijk veilig".
Voortgangsindicatoren
Op basis van beschikbare gegevens zijn enkele voortgangsindicatoren beschreven

Normering
De normering geeft in kaart weer welke wettelijke normen gelden voor welke dijktrajecten.
Beoordeling
De Beoordeling geeft de status aan van het beoordelingsproces van de dijktrajecten en (na afronding van het conformiteitsproces) wat het veiligheidsoordeel is. De beoordelingsresultaten zijn beschikbaar op trajectniveau, toetsspoor niveau en vakniveau.
Versterking
De Versterking geeft in de kaart weer waar grote HWBP dijkversterkingsprojecten worden uitgevoerd of gepland zijn, conform het vastgestelde Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Voor de voortgang van de dijkversterkingsprojecten (uitvoering) is nog geen voorziening opgenomen in het WVP.

Verder naar Normering

  • No labels