De kwaliteitseisen waarop de te bouwen/kopen services, waaruit de applicatie zal worden gebouwd, op worden beoordeeld, staan hier onder. Voor de functionele kwaliteit geldt, dat de gebruikers en de functioneel beheerder deze als goed moeten beoordelen, voor de technische kwaliteit geldt dat de applicatie- en de technisch beheerder deze als goed moeten beoordelen. Beoordeling zal plaatsvinden op basis van de nog op te stellen functionele, applicatie en technische specificaties.

Functionele kwaliteit:

  1. Procesondersteuning: mate waarin het systeem aansluit op het processen (fit) en bijdraagt aan efficiënter werken.
  2. Strategisch belang: mate waarin het systeem meerwaarde (unieke functionaliteit) biedt voor de sector (t.o.v. bestaande systemen).
  3. Gebruikerstevredenheid: mate waarin gebruikers al dan niet tevreden zijn over het functioneren van de applicatie ('gebruikerswaarde').
  4. Functioneel risico: risico op factoren als verwachte (wettelijke) wijzigingen, aantal gebruikers, beschikbaarheid of mogelijke reputatieschade.


Technische kwaliteit:

  1. Technisch doelplatform: mate waarin de technologie 'up to date' is/blijft en is gebaseerd op standaard oplossingen (vs. maatwerk).
  2. Schaalbaarheid: mate waarin applicatie opschaalbaar is (tegen redelijke kosten).
  3. Flexibiliteit (uitbreidbaar): mate waarin de applicatie aanpasbaar is aan nieuwe additionele producten, processen en/of diensten.
  4. Stabiliteit/betrouwbaarheid: mate waarin applicatie stabiel is c.q. gevoelig is voor (ver)storingen.
  5. Borging van beheer: mate waarin beheer (goed) is ingeregeld (niet beheerd, 'best effort' of volledig in beheer) -> zie ook hoofdstuk 8 (Beheer).

Verder naar Impact (applicatie)

  • No labels