Waterschapsgrenzen worden niet weergegeven

Het Waterveiligheidsportaal maakt voor de waterschapsgrenzen gebruik van een kaartlaag uit het Nationaal Geo Register (NGR). De url van de huidige kaartlaag is onlangs gewijzigd. Dit wordt hersteld in release 2.8.0.

Afzonderlijk uploaden van dijkvakken of kunstwerken werkt niet

Rol: Keringbeheerder Programmeur versterkingen

Het is op dit moment niet mogelijk om dijkvakken of kunstwerken apart te uploaden. Als er in een project zowel dijkvakken als kunstwerken aanwezig zijn dienen bij een wijziging beide shapefiles geüpload te worden.

Link naar voorbeekldbestanden werkt niet

Rol: Keringbeheerder Programmeur versterkingen

De voorbeeldbestanden hebben op de nieuwe Aquo-website een andere locatie gekregen. De bestanden "Template-en-Voorbeeld-HWBP-projectareaal" zijn hier https://www.aquo.nl/index.php/Naslagwerken te downloaden.

Traject 16-5 niet zichtbaar op tabblad Normering

In het Landelijk Veiligheidsbeeld is traject 16-5 niet zichtbaar op het tabblad Normering in de weergave Signaleringswaarde. De oorzaak is dat voor traject 16-5 de sigaleringswaarde niet van toepassing is. In de legenda is op dit moment geen optie opgenomen om dit correct weer te geven. In een volgende release van het Waterveiligheidsportaal wordt dit toegevoegd.


  • No labels