Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na formele afronding van het beoordelingsproces kan de keringbeheerder het beoordelingsresultaat vrijgeven voor publicatie binnen het Waterveiligheidsportaal. Het trajectoordeel wordt weergegeven in de betreffende klasse met bijbehorende kleur.

Dit is een eenmalige actie en kan niet worden teruggedraaid.

 Verder naar Conformiteitsproces delen met andere keringbeheerder

  • No labels