De gegevensuitwisseling die via het Waterveiligheidsportaal verloopt tussen de stakeholders in het Waterveiligheidsdomein volgen de Aquo standaard. Daar waar deze ontoereikend is, worden ontbrekende elementen of wijzigingen middels een Request For Change (RFC) ingediend. Deze volgen verder het reguliere wijzigingsproces.

Het betreffen model onderdelen, uitwisselformaten (XML, GML, CSV) en schemadefinities (voor validaties) in de vorm van XSD. Zie verder de Aquo website.

  • No labels