Om de functionaliteit te gebruiken zoals beschreven op deze pagina, is het nodig om in het WVP in te loggen als ILT-gebruiker.
ILT ziet in het conformiteitsproces-scherm dat de keringbeheerder de gegevensset definitief heeft aangeboden.


Nu kan ILT de check 'Conform WBI' toekennen, de laatste stap in het conformiteitsproces en in het gehele beoordelingsproces. De ILT voert een definitief rapport toe en vinkt aan dat het 'Conform WBI' is.


Let op!

Gaat u een document uploaden? Zorg ervoor dat er géén persoonsgegevens in uw document staan!

Uw document is na het uploaden publiek toegankelijk. Daarbij is publicatie van persoonsgegevens niet toegestaan.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: naam, e-mailadres, handtekening, telefoonnummer, etc.

Staan er wel persoonsgegevens in uw document? Maak ze dan onleesbaar of vervang ze door algemene bedrijfsgegevens (bijv. servicedesk@organisatie.nl).

Mocht er een document met persoonsgegevens erin worden geplaatst, dan gaan wij ervan uit dat toestemming is gevraagd aan de betrokkene, danwel de betrokkene een publiek figuur is.


De keringbeheerder zal in zijn scherm ook zien dat de conformiteitscheck door ILT is toegekend en kan het definitieve rapport oproepen.
Als het conformiteitsproces van een traject is afgerond kan er op dit traject een nieuw conformiteitsproces worden gestart door een andere keringbeheerder.

Verder naar Keringbeheerder geeft beoordelingsresultaat vrij

  • No labels