Beheren van gegevens

Bij het beheren van gegevens gaat het om registraties en gegevensbronnen waar voornamelijk de keringbeheerders de bronhouders van zijn. Zij leveren de meeste data aan het WVP.
Bij het beheren van gegevens gelden de voorwaarden zoals die gesteld zijn aan bronhouders van de registratie. Dit betekent onder meer dat de kwaliteit van de gegevens aantoonbaar goed moet zijn. Zie hiervoor ook de datapolicy van het IHWOpnemen in literatatuurlijst in de PSA.OK. .
De functie "beheren van gegevens" maakt gebruik van functies die bijdragen aan het borgen van de datakwaliteit, zoals de logische (data) validatie functie, de technisch (data) validatie functie en de logging functie.

Logging

De logging functie is bedoeld voor het herleiden van gegevensmutaties (aanmaken, wijzigen, verwijderen) wat bijdraagt aan een kwalitatief verantwoorde dataset.
Daarnaast worden de raadpleegactiviteiten via de publieke webpagina's (via standaard statistiektools) gelogd.
Ook mutaties op de database worden gelogd.

Versioning

Een belangrijke functionaliteit van het WVP is de herleidbaarheid van gegevens naar brongegevens. Hiervoor is een versioning-mechanisme op objectniveauheeft het zin om hier nog een verwijzing op te nemen naar NEN3610?Gewijzigd voor geo-objecten nodig. Voor de geo-objecten is versioning volgens NEN3610 het uitgangspunt.
Onder versioning wordt ook verstaan dat gegevens in samenhang (als set) beschikbaar blijven, bijv. beoordelingsgegevens, traject (geometrie), schematisatie en logboek van een bepaalde versie zijn als set te benaderen.

  • No labels