In het kader van het beoordelen, prioriteren/programmeren en versterken worden tussen de ketenpartners verschillende gegevens uitgewisseld. In onderstaande figuur zijn deze gegevensstromen gevisualiseerd.

Figuur 8  Informatiestromen tussen de actoren rond het normeren, beoordelen en versterken van de primaire waterkeringen.


Het Waterveiligheidsportaal faciliteert de uitwisseling van gegevens tussen de ketenpartners. Hierbij worden dezelfde gegevens slechts eenmalig door de bronhouder voor meervoudig gebruik beschikbaar gesteld via het WVP. In onderstaand overzicht is per bronhouder aangegeven welke gegevens via het WVP worden ontsloten.

GegevensstroomInformatieobjectenBronhouderFrequentieStandaarden

Referentiegegevens primaire waterkeringen

 • Primaire waterkeringen (referentielijn)
 • Hoogtegeometrie (profielen)
 • Bekledingsconstructies (ligging/type)
 • Polderpeilen

Keringbeheerder

Jaarlijks (tenminste)

IMWA Waterveiligheid , IMWA Metingen (uitwisselformaten)

Normen

 • Dijktrajecten (norm)
 • Hydraulische belastingen

DGRW

1 x per 25 jaar

IMWA Waterveiligheid, IMWA Normen (uitwisselformaten nog te bepalen)

Beoordelingsgegevens (WTIWBI)

 • Logboek veldgegevens
 • Schematisaties (+ logboek)
 • Modelinvoer
 • Beoordelingsresultaten
 • Veiligheidsoordelen (m.u.v. Rijksoordeel)
 • Logboek beoordelingsproces

Keringbeheerder

Continu (2017/2023)

IMWA Waterveiligheid, IMWA Metingen (uitwisselformaten nog te bepalen)

Rijksoordeel (beoordeling)

 • Rijksoordeel

ILT

Continu (2017/2023)

IMWA Waterveiligheid (rechtstreeks verwerkt in WVP)

Versterkingsprojecten

 • Locatie, planning en eventueel kostenraming versterkingproject

Keringbeheerder

Jaarlijks

IMWA Waterveiligheid (rechtstreeks verwerkt in WVP)

Programmagegevens HWBP

 • Prioritering en programmering versterkingsprojecten HWBP

HWBP

Jaarlijks

IMWA Waterveiligheid (uitwisselformaat / rechtstreeks verwerkt in WVP)

Status/voortgang versterkingsprojecten

 • Status/voortgang versterkingsprojecten

Keringbeheerder

4 x per jaar

IMWA Waterveiligheid (uitwisselformaat / rechtstreeks verwerkt in WVP)


In het dataprotocol, een van de andere producten van de analysefase van het project, staan de gegevensstromen nader beschreven met daarbij de rechten en verplichtingen van de actoren in de diverse rollen.

Verder naar Kwaliteitseisen aan de gegevens

 • No labels