Welke GIS-tools worden ondersteund?

De Web Feature Services (WFS) werken correct in ArcGIS vanaf versie 10.3.1 Ander GIS-tools kunnen ook gebruikt worden voor het Waterveiligheidsportaal maar hiervoor wordt geen support geleverd.

Wat is de maximale omvang van het beoordelingsresultaat dat geupload kan worden door een keringbeheerder?

De totale omvang van een upload mag niet groter zijn dan 500mb.

Waar is de XSD van de assemblage GML te vinden?

De gegevensuitwisseling van de assemblage vindt plaats middels GML met een vaste structuur welke is beschreven in bijbehorende XSD, De XSD is hier te downloaden:

assemblage_v1.2.0.xsd

  • No labels