Het Dataprotocol "Informatievoorziening Nederlandse Waterkeringen - Gegevensuitwisseling in het waterveiligheidsdomein" beschrijft alle data en beheer- en uitwisselingsprocedures met betrekking tot de gegevensuitwisseling tussen de stakeholders in het proces van Beoordelen en Versterken van de primaire waterkeringen. Deze zijn beschreven vanuit het gegevensuitwisselingsproces en de rollen daarbij. Deze zijn sterk verweven met en veelal geïmplementeerd in het Waterveiligheidsportaal (WVP), dé voorziening die de gegevensuitwisseling faciliteert.

In dit document zijn de afspraken vastgelegd over wie wanneer welke gegevens aanlevert en de rol van het Waterveiligheidsportaal daarbij. Het is bij uitstek een levend document en wordt continu bijgehouden. Het uitwisselingsproces is immers net gestart!

Dit protocol heeft geen wettelijke of juridische basis en heeft niet het karakter van een overeenkomst. Het zijn afspraken die de partners in het waterveiligheidsdomein maken om het ketenproces efficiënter te laten verlopen.

Verder naar Afkortingen en Begrippen

  • No labels