Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het Waterveiligheidsportaal (WVP) ondersteunt de informatie uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. Met de waterveiligheidsportaal applicatie biedt Informatiehuis Water een geautomatiseerd platvorm waarmee informatie stroomt tussen de betrokken partijen in het waterveiligheidsdomein.

  • No labels