Om de functionaliteit te gebruiken zoals beschreven op deze pagina, is het nodig om in het WVP in te loggen als keringbeheerder Toetser.
Een traject kan onder de verantwoordelijkheid van meerdere keringbeheerders vallen. In onderling overleg voert een van de beheerders de beoordeling van het traject in. Andere keringbeheerders zien dit traject niet tenzij de keringbeheerder die het traject bij ILT aanbiedt het conformiteitsproces voor het traject deelt met andere organisaties. Dit kan door in het tabblad 'Overzicht' voor 'Delen' te kiezen.


In het volgende scherm kan dan 1 of meerdere organisaties worden gekozen die mogen meekijken met het conformiteitsproces.


De organisatie waarmee het proces is gedeeld kan dan het conformiteitsproces van dat traject zien in het tabblad 'Met mijn organisatie gedeeld'.

En daar vandaan kan ook het detailscherm geopend worden en de bestanden die keringbeheerder of ILT hebben opgevoerd kunnen worden gedownload. De keringbeheerder die het proces gedeeld heeft gekregen kan zelf nooit bestanden opvoeren binnen het gedeelde conformiteitsproces.

 Verder naar Landelijk veiligheidsbeeld - Beoordeling

  • No labels