De eisen die meer specifiek voor deze toepassing gelden zijn, vanwege de belangrijkste actoren op het gebied van het leveren van data, Rijkswaterstaat en de waterschappen:

  • Baseline informatiebeveiliging RWS (BIR)
  • Baseline informatiebeveiliging waterschappen (BIWA)

Alle eisen die uitgaan van het basisniveau informatiebeveiliging worden standaard verondersteld. De beveiligingseisen die gelden voor het op te leveren product worden hier niet verder geïdentificeerd en geanalyseerd. De focus in de volgende paragrafen ligt op de aanvullende eisen.

Verder naar Gegevenscategorieën

  • No labels