Voor de security van het Waterveiligheidsportaal volgen we het WKP, dit maakt gebruik van SSL en HTTPS om de communicatie veilig te laten verlopen. Voor de meeste thema's binnen het WVP moet men geauthentiseerd zijn. Dit gebeurt door middel van een login, welke wordt geregeld door de servicedesk van Informatiehuis Water.

De authenticatie en autorisatie verloopt in WKP via de Identity Server, zodra de gebruiker hiernaar toe wordt verwezen wordt het protocol HTTPS

  • No labels