De beschikbaarheidseisen voor het Waterveiligheidsportaal zullen in de realisatiefase nader moeten worden bepaald. Vooralsnog wordt in deze PSA uitgegaan van de beschikbaarheidseisen die gelden voor INSPIRE.

Verder naar Autorisaties

  • No labels