Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De beschikbaarheidseisen voor het Waterveiligheidsportaal zullen in de realisatiefase nader moeten worden bepaald. Vooralsnog wordt in deze PSA uitgegaan van de beschikbaarheidseisen die gelden voor INSPIRE.

Verder naar Autorisaties

  • No labels