Op het tabblad 'Beoordeling' kunnen drie kaarten worden opgeroepen door deze links bovenin de kaart te selecteren:

  1. Voortgang beoordeling
  2. Veiligheidsoordeel
  3. Toetsoordeel op vakniveau

Daarnaast zijn via dit tabblad ook de Beoordelingsrapportages (keringbeheerder) en Conformiteitsrapportages (ILT) per beoordeeld dijktraject te downloaden.


Voortgang beoordeling

Als er voor 'Voortgang beoordeling' is gekozen dan worden de dijktrajecten uit de NBPW getoond in 3 klassen:

Donker groen = Beoordeling afgerond. Dit zijn de trajecten waarvan het conformiteitsproces (de gehele beoordeling) is afgerond, inclusief de verklaring van ILT dat de beoordeling conform het WBI is uitgevoerd.
Als een traject voor het einde van de beoordelingsronde (2023) opnieuw wordt beoordeeld en aangeboden wordt aan ILT via het WVP, dan zal de status in de kaart op 'Afgerond' blijven staan totdat het gehele conformiteitsproces is afgerond. Hiervoor is gekozen omdat aan de verplichting is voldaan om het traject binnen deze beoordelingsronde af te ronden.

Licht groen = Beoordeling in behandeling. Dit zijn de trajecten die door de keringbeheerder via het WVP aan ILT zijn aangeboden, maar waarvan ILT nog niet heeft verklaard dat de beoordeling conform WBI is.

Grijs = Beoordeling nog uit te voeren. Dit zijn de trajecten waarvan nog geen beoordelingsresultaten door de keringbeheerder aan ILT zijn aangeboden.  


Veiligheidsoordeel (dijktraject)

Als er voor 'Veiligheidsoordeel' is gekozen dan worden de dijktrajecten uit het NBPW getoond in de 6 klassen zoals gedefinieerd in het WBI (assemblageprotocol). De verklaring van de klassen staan aan de rechterzijde. Een meer gedetailleerde verklaring kan worden gevonden in het assemblageprotocol dat onderdeel is van de documentatie van het WBI.

Met de uitbreiding van de assemblagetool binnen het WVP zijn ook de veiligheidsoordelen op dijkvakniveau (faalmechanisme) beschikbaar gekomen. Hiermee is een gedetailleerder en beter beeld van de daadwerkelijke toestand van de kering beschikbaar als de kering beheerder deze heeft ingevoerd.


Rapportages bij dijktrajecten

Van alle beoordeelde dijktrajecten zijn de volgende rapportages beschikbaar:

  • Beoordelingsrapportage (keringbeheerder)
  • Conformiteitsbrief (ILT)

Deze zijn beschikbaar door in de kaart te klikken op het betreffende dijktraject. De rapportages zijn als download beschikbaar (rechtsonder in gele kader).

Toetsoordeel (dijkvak niveau)

Het veiligheidsoordeel op dijktraject niveau is opgebouwd uit toetsoordelen op dijkvakniveau (per faalmechanisme). Deze toetsoordelen worden via een assemblage vertaald naar een veiligheidsoordeel op trajectniveau.

Van niet alle beoordeelde dijktrajecten zijn de toetsoordelen op vakniveau in gestandaardiseerde vorm beschikbaar (dit is pas mogelijk na assemblage met Riskeerversie vanaf november 2018). Van de dijktrajecten die zijn geassembleerd met de Assemblage Excel zijn géén gegevens in het WVP beschikbaar (want niet gestandaardiseerd). 

  • No labels