Het Waterveiligheidsportaal hanteert twee vormen van autorisatie:

 1. Autorisatie op functionaliteit: het mogen doen
  Functies waarvoor een gebruiker niet geautoriseerd is worden op de portaal grijs weergegeven. Bovendien kan de betreffende optie niet worden aangeklikt. Zo ziet een gebruiker dat de functie bestaat, maar hij kan hem niet aanklikken. Functionaliteiten zijn gekoppeld aan organisaties. Binnen de organisatie zullen er drie typen gebruikers zijn:
  - Een beperkt aantal personen, minimaal 1, schrijfrechten krijgen,
  - De rest van de organisatie, voor zover relevant, krijgt leesrechten.
  - De functioneel beheerder (van het WVP) heeft alle rechten.
 2. Autorisatie op data: aanmaken/mogen zien/wijzigen/verwijderen van gegevens
  Op databaseniveau wordt vastgelegd welke gebruiker (per rol, per organisatie) welke informatie-objecten mag wijzigen en inzien (CRUD). Het bepalen van de benodigde rollen zal verder vormgegeven worden op basis van hetgeen vastgelegd gaat worden in het dataprotocol.
  De autorisatie op databaseniveau wordt tevens toegepast op de services die de data in of uit de database halen, zodat informatieobjecten wel of niet zichtbaar zijn.
   
 Informatieobject  DGRW Keringbeheerder ILT HWBP

1

Veiligheidsnorm (dijktraject)

CRUD

R

R

R

2

Hydraulische belastingen

CRUD

R

R

R

3

Ligging primaire waterkering

R

CRUD

R

R

4

Hydraulische randvoorwaarden

CRUD

R

R

R

5

Logboek - veldgegevens

R

CRUD

R

R

6

Schematisatie

R

CRUD

R

R

7

Modelinvoer

R

CRUD

R

R

8

Beoordelingsresultaat (berekende kans) - sectie/FM

R

CRUD

R

R

9

Beoordelingsresultaat (berekende kans) - traject/TOTAAL

R

CRUD

R

R

10

Veiligheidsoordeel - sectie/FM

R

CRUD

R

R

11

Veiligheidsoordeel - traject/TOTAAL

R

CRUD

R

R

12

Bestuurdersoordeel

R

CRUD

R

R

13

Logboek beoordelingsproces

R

CRUD

R

R

14

Rijksoordeel

R

R

CRUD

R

15

Versterkingsproject

R

CRUD

R

R

16

Programmagegevens HWBP

R

R

R

CRUD

17

Status/voortgang versterkingsproject

R

CRUD

R

R

18

Metadata

CRUD

CRUD

CRUD

CRUD

19

Procesdata WVP

CRUD

CRUD

CRUD

CRUD

Verder naar Beveiliging: technische aspecten

 • No labels