AP11

NORA,  afgeleid principe

Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal
Bij de diverse koppelvlakken is telkens gekozen voor één enkel kanaal (file-transfer of services) dit om doublures in gegevens te voorkomen en om de traceerbaarheid niet onnodig complex te maken.

 De projectarchitect beschrijft gedurende de uitvoering van het project de architectuuraspecten van de relevante producten, en draagt deze beschrijvingen na afloop van het project over aan de architect van Het Informatiehuis Water (IHW). Het gaat hierbij om:

  • Beschrijving applicaties, functies, processen, afspraken.
  • Nieuwe middleware bouwstenen die voor hergebruik in aanmerking komen.


  • No labels