Het Waterveiligheidsportaal zal connecties hebben met een aantal externe systemen, waaronder de volgende:

  • Beheersystemen (o.a. DAMO Keringen, AIR)
  • CDL (van HWH)
  • WBI (Ringtoets, D-Soil Model, Golfklap Asfalt, Grasbekleding standalone, Steenbekleding standalone, Macrosatbiliteit standalone, Morphan)
  • HWBP: Koswat, prioriteringstool, ArcGIS
  • Aquo LOC & Aquo DS
  • Knooppunt overheidsdata (PDOK Services)
  • Normen (dijktrajecten en hydraulische belastingen, nog nagaan welke systemen dit betreft)
  • Waterwet normen (nog onduidelijk in welk systeem deze beheerd gaan worden

Verder naar Kwaliteitseisen aan de applicatie

  • No labels