AfkortingOmschrijving
AHNActueel Hoogtebestand Nederland
AIRAreaal Informatievoorziening Rijkswaterstaat
AP (AP01 t/m AP40)Afgeleid principe van de NORA
Aquo DSAquo Domeintabellen Service
Aquo LOCAquo Lex en Objecten Catalogus
Aquo-lexAquo waterwoordenboek
Aquo standaardStandaard voor de uitwisseling van waterinformatie 
ASLApplication Services Library
B&OBeheer en Onderhoud
BGTBasisregistratie Grootschalige Topografie
BIATBedrijfsarchitectuur, Informatiearchitectuur, Applicatiearchitectuur en Technische architectuur
BIMBouw Informatie Model
BIRBaseline informatiebeveiliging Rijksdienst
BiSLBusiness Information Services Library
BIWABaseline informatiebeveiliging waterschappen
BP (BP01 t/m BP10)Basisprincipe van de NORA
BROBasisregistratie Ondergrond
BRTBasisregistratie Topografie
CDLCentrale distributielaag
CIVDienst Centrale Informatievoorziening RWS
CRUDCreate Read Update Delete
DAMO KeringenDatamodel Keringen
DDSCDijk Data Service Centrum
DGRWDirectoraat-Generaal Ruimte en Water, huidige DGWB
DGWBDirectoraat-Generaal Water en Bodem 
DINOData en Informatie van de Nederlandse Ondergrond
DKIDirecteuren Kennis en Instrumentarium
ECEuropean Community
FMFaalmechanisme
GLOGegevens Levering Overeenkomst
GMLGeography Markup Language
GUIGraphical user interface (Grafische gebruikersomgeving)
HBHydraulische belastingen
HWBPHoogwaterbeschermingsprogramma
HWHHet Waterschapshuis
IenMInfrastructuur en Milieu, huidige IenW
IenWInfrastructuur en Waterstaat 
IHWInformatiehuis Water
ILTInspectie Leefomgeving en Transport
IMInformatiemodel
IMBROInformatiemodel Basisregistratie Ondergrond
IMGeoInformatiemodel Geografie
IM-MetingenInformatiemodel Metingen
IMWAInformatiemodel Water
IMWA MetingenInformatiemodel Water Metingen
INSPIREInfrastructure for Spatial Information in the European Community
IPLOInformatiepunt Leefomgeving
IRISIntegraal Resultaatgericht Informatie Systeem
ISOInternational Organization for Standardization
ITILInformation Technology Infrastructure Library
KOSWATKostenraming Waterkeringen
LRTLandelijke Rapportage Toetsing
LRT&VLandelijke Rapportage Toetsing en Versterking
LRT3Derde Landelijke Rapportage Toetsing
MARIJModelArchitectuur Rijksoverheid
MIRTMeerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
NBPWNationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen
NENNEderlandse Norm
NGRNationaal Geo Register 
NORANederlandse Overheid Referentie
OIOntwerpinstrumentarium
OTLObject Type Library
PDCA-cyclusPlan Do Check Act - cyclus
PDOKPublieke Dienstverlening op de Kaart
PSAProject Start Architectuur
RWSRijkswaterstaat
STOWAStichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
STRONGStructuurvisie Ondergrond
TNOToegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
UvWUnie van Waterschappen
VTVVoorschrift Toetsen op Veiligheid
WBIWettelijk Beoordelingsinstrumentarium
WBPWet Bescherming Persoonsgegevens
WILMAWaterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur
WKPWaterkwaliteitsportaal 
WVLDienst Water, Verkeer en Leefomgeving RWS
WVPWaterveiligheidsportaal
  • No labels